VANHAN KAIVOKSEN RESIDENSSI

RESIDENSSIPAIKAN HAKIJALLE

Old Mine Residency sijaitsee Outokummun Vanhan Kaivoksen alueella, kilometrin päässä Outokummun keskustasta. Residenssin toiminnasta vastaa Outokummun kaupunki.

Kuka voi hakea?

Residenssipaikkaa voivat hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat / -tutkijat (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö) ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen.

Yksilöresidenssiin ja ryhmäresidenssiin voi hakea 2 vk -3 kk työskentelyjaksoja ajalle 1.1. – 31.12.2024. Residenssiin on myös mahdollista hakea pienen lapsen/perheen kanssa.

Mihin residenssipaikkaa voi hakea?

Residenssipaikkaa voi hakea taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn.

Residenssipaikka on toistaiseksi maksuton, mutta residenssiin valitulta taiteilijalta / tutkijalta edellytetään osallistumista työllään kaupungin / sen asukkaiden arkeen. Vastineeksi odotetaan toimintaa, joka resonoi paikallisten ihmisten kanssa (esim. prosessin esittely: työpaja, esitys, näyttely, konsertti, keskustelutilaisuus, avoimet harjoitukset, kuunnelma etc.). Kohderyhmänä voivat olla esim. lapset, nuoret, seniorit, kuntapäättäjät tms.

Taiteilijat vastaavat itse matkakustannuksista sekä matkajärjestelyistään residenssiin. Residenssiin ei ole lupa tuoda eläimiä. Asuinrakennuksen tilat eivät ole esteettömiä. Kaivosalue ei myöskään ole kaikilta osin esteetön.

Yksilöresidenssi

Jokaiselle residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita/tutkijoita ja sekä nuoria, että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita/ tutkijoita.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssiä voivat hakea taiteen / tieteenalojen työryhmät ja y-tunnukselliset yhteisöt. Kannustamme myös monialaisiin, tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Ryhmien, joissa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia tekijöitä, on valittava joukostaan – mahdollisuuksien mukaan suomalainen – vastuullinen johtaja, joka täyttää hakemuksen ja toimii yhteyshenkilönä.

Ajankohta

Hakuaika on vuosittain 1. – 30.9. Residenssipaikkaa haetaan pääsääntöisesti hakua seuraavalle vuodelle. Valintapäätökset tehdään 31.10. mennessä.

Verkkopalvelu

Residenssiä haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen TÄSTÄ ». Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki vuosittain määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Hakemusten verkkopalvelu on avoinna 1. – 30.9 klo: 23.59 asti Suomen aikaa.

Tilat

Tutki nettisivuilta residenssin työskentelytiloja ja kerro hakemuksessasi, mitä tiloja haluaisit ensisijaisesti käyttää. Erikseen varattavat työskentelytilat ovat Kiisu-teatteri, Kiisuhalli, Karbidi sekä Kulttuuritalo Marita.

Valintaperusteet

Residenssi on suunnattu ammattitaiteilijoille / -tutkijoille ja se on tarkoitettu taiteelliseen / tieteelliseen työskentelyyn. Residenssiä voi hakea prosessin alku-, keski- tai loppuvaiheeseen. Päätöksenteko perustuu vertaisarviointiin. Valinnoissa kiinnitetään huomiota:

Työsuunnitelman sisältö ja sen ajankohtaisuus taiteilijalle itselleen

Tilojen soveltuvuus työskentelyyn

Projektin vaikuttavuus taiteen / tieteen kentällä kansainvälisesti / kansallisesti / alueellisesti

Millaisia ideoita / toimintatapoja projekti tarjoaa Outokummun kaupungin / kaupunkilaisten arkeen – millaiselle kohderyhmälle taiteellista prosessia Outokummussa halutaan jakaa

Hakemukseen vaaditaan liitteeksi:

-Työsuunnitelma, joka sisältää työnäytteen (esim. portfolio, nettisivusi, linkki video- tai äänitallenteeseen)

-Ansioluettelo

Valitsijoina toimivat eri alojen asiantuntijat